מתקן התפלה גרנות

המזמין:

חברת מקורות

רקע:

מתקן ההתפלה למים מליחים שהוקם בקרבת משואות יצחק, כחלק מפרויקט רחב היקף שנועד לשמר את אקויפר החוף, ע"י סילוק המלחים שהצטברו בתוכו.

תאור הפרויקט:

מתקן ההתפלה הוקם בשלבים כך שבמלוא תפוקתו הוא יועד להתפיל 40,000 מ"ק ליממה. המתקן כולל מערכות לטיפול משלים לייצוב המים וחיטויים, בנוסף למערך ההתפלה.

סילוק הרכז: במקביל, הוקמה מערכת אזורית לסילוק התמלחת המתקבלת מתהליך ההתפלה [מי הרכז] אל הים התיכון באמצעות קו צינורות בקוטר עד 500 מ"מ ובאורך 26 ק"מ [המערכת משרתת את המתפילים הנוספים של חברת מקורות הפועלים באזור].

תקופת הקמה:

2013

ערך בצוע כולל:

15 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון המפורט לבצוע בשילוב עם יחידת ההתפלה במקורות.


img