בני ברק, באר ט'

המזמין:

תאגיד מי ברק בע"מ

רקע:

מי באר ט' של תאגיד מי-ברק זוהמו ע"י חומרים אורגניים שנפלטו ממפעל שהיה בקרבת הבאר בעבר. לאור רמת הזיהום הגבוהה במי הבאר, משרד הבריאות אסר על השימוש בהם. לכן, נדרש מתקן טיפול שיוכל לסלק את גורמי הזיהום מתוך המים ויאפשר לחזור ולהשתמש בהם.

תאור הפרויקט:

מתקן לסילוק המזהמים מהמים באמצעות תהליך ספיחה על ידי פחם פעיל בתוספת חיטוי משולב ע"י קרינה אולטרה-סגולית וכלור.

תקופת הקמה:

2014

ערך בצוע כולל:

0.7 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי וכן, את התכנון המפורט במלואו.


img צילום: באדיבות אודיס בע"מ