מפעל קולחי אילת

המזמין:

עיריית אילת בשיתוף עם מ"א חבל אילות ואגודת המים ערדום

רקע:

בשנת 1993 עיריית אילת נדרשה ע"י המשרד להגנת הסביבה להפסיק את הזרימה של שפכי העיר אל מפרץ אילת. הפתרון נמצא בשיתוף פעולה של עיריית אילת עם ישובי מ"א חבל אילות, שקיבלו על עצמם להשתמש בכל הקולחים להשקייה חקלאית.

תאור הפרויקט:

מערכת להולכת הקולחים ממתקן הטיפול באזור אילת, וצפונה אל השטחים החקלאיים לאורך הערבה הדרומית, עד אזור קיבוץ יטבתה. הקולחים משמשים בעיקר להשקיה של מטעי תמרים.

מאפייני המערכת:

  • כמות: 7 מיליון מ"ק/שנה [ 10 מיליון מ"ק/שנה בעתיד].
  • מרחק הולכה מירבי: 35 ק"מ.
  • אגירה: מאגרים אליפז א' ו-ב' בנפח כולל של 2 מיליון מ"ק.
  • תחנת שאיבה להספקה: 2,400 מק"ש.
  • טיפול משלים בקולחים: סינון רשת והכלרה.

תקופת הקמה:

1994 [הרחבה 2006]

ערך בצוע כולל:

18 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי וכן, את התכנון המפורט במלואו.


img