מט"ש דימונה

המזמין:

עיריית דימונה

תאור הפרויקט:

הקמת מכון טיפול בשפכים בשיטת בוצה משופעלת לקבלת איכות קולחים שניונית, וטיפול משלים לאיכות מעולה של הקולחים המיועדים להשקייה של גינון עירוני.

  • ספיקה: 10,000 מ"ק/יממה.

תקופת הקמה:

2000

ערך בצוע כולל:

7 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי וכן, את מסמכי ההתקשרות עם קבלן בשיטת 'תכנון-בצוע' לרבות, בקרת איכות של התכנון המפורט שהוכן מטעם הקבלן.


img