מט"ש נתיבות

המזמין:

עירית נתיבות

תאור הפרויקט:

הקמת מכון טיפול בשפכים בשיטת בוצה משופעלת לקבלת קולחים באיכות שניונית.

  • ספיקה: 15,000 מ"ק/יממה.

תקופת הקמה:

2015

ערך בצוע כולל:

15 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי וכן, את התכנון המפורט במלואו.


img