מט"ש באר שבע

המזמין:

עיריית באר שבע, באמצעות חברת מנרב

תאור הפרויקט:

הקמת מכון טיפול בשפכים לאיכות שניונית. הפרויקט בוצע בשיטת 'תכנון-בצוע' בהסכם BOT למשך 25 שנים.

  • ספיקה: 47,000 מ"ק/יממה.

תקופת הקמה:

2000

ערך בצוע כולל:

20 מיליון דולר

אגת הנדסה, הכינה את התכנון המפורט בשתוף עם חברת סטיוארט סקוט מדרום-אפריקה והיתה אחראית על התכנון ההידראולי והמכני, ועל הטיפול הסטטוטורי.


img