טיפול בשפכים

בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת נכנסו לתוקפן תקנות, אשר חייבו את הרשויות המקומיות בישראל לעמוד בתקן מחמיר של טיפול בשפכים. במהלך שני העשורים שחלפו לאחר הפרסום של תקנות אלו, כל ערי ישראל הקימו מתקנים מודרניים לטיפול בשפכים [מט"שים].

ככלל, הטיפול בשפכים מתבצע ע"י שילוב של תהליכים פיזיקליים וכימיים של סינון ושקוע עם תהליכים ביוכימיים, שבהם המיקרואורגניזמים שבמי השפכים מסלקים את החומרים האורגניים מתוך השפכים בתהליכים טבעיים. לכן, מטבע הדברים, משימת התכנון של מתקנים אלו מחייבת שיתוף פעולה של מתכננים מתחומים רבים: הנדסת תהליך/הנדסה מכנית/הנדסה אלקטרומכנית/הנדסה אזרחית /אדריכלות/ועוד.

אגת הנדסה נוסדה כאשר התקנות הנ"ל פורסמו ואנו גאים בחלקנו במיזם זה לשדרוג התשתית לטיפול בשפכים, שתרם רבות לשיפור איכות הסביבה בישראל.

טיפול בשפכים