טיפול במים

הטיפול במים נועד לסלק מהם מזהמים ע"י שילוב של תהליכים פיזיקליים כגון סינון, ספיחה וקרינה אולטרה-סגולית עם תהליכים כימיים המתרחשים באמצעות הוספה של כימיקלים למים. כל זאת, במטרה להשפיע על הרכב המים או, להשמיד מיקרואורגניזמים החשודים כגורמי מחלות. בשנים האחרונות, חלק משמעותי של מתקנים אלו הוקם במטרה לטייב את איכות המים המותפלים ולהתאימם לשימוש ביתי כשהם מכילים סידן בשיעור הנדרש ומיוצבים דיים.

ניטור איכות המים מהווה נדבך חשוב בפני עצמו בשמירה על איכות המים ואמינות הספקתם. מלכתחילה, פותחו אמצעי הניטור למעקב אחר איכות המים. בעשורים האחרונים, ככל שגבר החשש מזיהום מכוון של המים כפעילות עוינת של ארגוני טרור, פותחו שיטות ויישומים להפעלה של אמצעי הניטור לגלוי מהיר של ניסיונות להרעלה המונית.

תכנון של מתקני טיפול אלו מחייב שיתוף פעולה הדוק של מתכננים מתחומים רבים: הנדסת תהליך/הנדסה מכנית/הנדסה אלקטרומכנית/הנדסה אזרחית /אדריכלות/ועוד. לאגת הנדסה ניסיון רב בתחום זה, כמו גם בתכנון של מערכות ניטור למטרות שגרתיות ואחרות.

טיפול במים