המאגר הצפוני [נתניה]

המזמין:

חברת מקורות בשתוף האגודה החקלאית אפיקי עמק חפר

תאור הפרויקט:

שדרוג מפעל ההשבה של קולחי נתניה לקליטת כמויות קולחים נוספים.

  • נפח המאגר: 4 מיליון מ"ק.
  • טיפול משלים בקולחים: סינון וחיטוי.
  • תחנת שאיבה לקולחים: 6,000 מק"ש.

תקופת הקמה:

2000

ערך בצוע כולל:

7 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי וכן, את התכנון המפורט במלואו.


img