דימונה – גינון עירוני

המזמין:

עיריית דימונה

תאור הפרויקט:

הספקת מי קולחים באיכות מעולה להשקיית גינון עירוני, כתחליף למים שפירים.

  • שטח מושקה: כ-800 דונם.
  • כמות מים: 550,000 מ"ק/שנה.
  • ספיקה: 200 מק"ש.
  • אורך הצינורות: 8,500 מטר.

תקופת הקמה:

2014

ערך בצוע כולל:

1.5 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי וכן, את התכנון המפורט במלואו.


img