הספקת מים לנגב

המזמין:

רשות המים [האגף לתכנון]

רקע:

בראשית שנות ה-2000 ממשלת ישראל יזמה תכנית כוללת לפתוח אינטנסיבי של הנגב והעיר באר שבע במרכזו. האגף לתכנון ברשות המים הטיל על אגת הנדסה להכין תכנית לשדרוג התשתית של הספקת מים לנגב, כדי לתת מענה לביקוש הנוסף הצפוי כתוצאה מהפיתוח המתוכנן, סה"כ קרוב ל- 300 מיליון מ"ק/שנה לאוכלוסייה המונה כ-1.2 מיליון צרכנים – תצרוכת כפולה בהשוואה לשימוש במים בזמן הכנת התכנית.

תאור הפרויקט:

תכנית בהיקף של כ-250 מיליון דולר, שכללה שדרוג של תחנות שאיבה וקוי הצינורות הראשיים לנגב והוספת צירי הספקה חדשים ו"מאגרי קצה", לשיפור האמינות.
התכנית אושרה בשנת 2008 ויישומה החל מייד לאחר מכן.


img