קו ירקון מערבי חדש

המזמין:

חברת מקורות

רקע:

מערכת המוביל הארצי הוקמה לפני עשרות שנים. להספקת המים לדרום הארץ, הסתעפו מהקצה הדרומי של המערכת שני קוי צינורות; קו ירקון מערבי וקו ירקון מזרחי. כחמישים שנה לאחר ביצועו, קו ירקון מערבי המקורי כבר לא התאים ליעודו, לאור הצורך לתגבר את הספקת המים לדרום הארץ ולקלוט מים ממתקני ההתפלה שהוקמו לאורך חוף הים. לכן, הוחלט לבצע את קו ירקון מערבי החדש.

תאור הפרויקט:

הקו בקטע ראשון לציון-אשדוד, מיועד לקלוט את המים ממתקני ההתפלה שורק, פלמחים ואשדוד ולהזרים אותם דרומה. קוטר הצינור הוא "100 ואורכו בקטע זה כ- 10 ק"מ.

תקופת הקמה:

2016-2017

ערך בצוע כולל:

70 מיליון דולר

אגת הנדסה הכינה את התכנון הכללי והסטטוטורי של כל הקו, והיתה אחראית על התכנון המפורט של חלקו, לרבות תכנון של התקנת הצינור במנהור, בקטעים שבהם לא התאפשרה חפירה פתוחה.


img