הספקת מים ליבנה

המזמין:

משרד הבינוי והשיכון

רקע:

פתוח שטחי מגורים חדשים מדרום לעיר הותיקה – תוספת כ-10,000 יחידות דיור.

תאור הפרויקט:

מערכת הספקת המים בתוך שכונת נאות רבין, במסגרת בצוע תשתיות לשלב א' שכלל 3,000 יחידות דיור.

  • 10,000 מטר של קוי צינורות פלדה ופוליאתילן בקטרים עד 600 מ"מ.

תקופת הקמה:

2014-2015

ערך בצוע כולל:

1.5 מיליון דולר

אגת הנדסה תכננה את הפרויקט החל משלב הייזום והכנת תכנית האב ונספח תשתיות לתב"ע, וכלה בתכנון המפורט לבצוע במלואו.


img