הספקת מים

במסגרת תכנון ארוך טווח, אנו מכינים תכניות אב ברמה ארצית ואזורית כגון, תכניות האב שערכנו עבור רשות המים להספקת מים לנגב ולערבה הדרומית. כמו כן, אנו עורכים תכנית ארוכות טווח בעלות אופי מקומי כמו, תכנית אב להספקת מים לערים אשקלון ויבנה שהוכנו עבור שתי עיריות אלו.

מערכות להספקת מים כוללות רכיבים רבים:

  • קידוחים [בארות] להפקת מים.
  • מתקנים לשאיבת מים עיליים ממאגרים ונחלים.
  • תחנות שאיבה וקוי צינורות להולכת המים אל צרכנים קרובים או אל אזורים מרוחקים.
  • מאגרים וברכות מים.
  • קוי צינורות לחלוקת המים בתחום הישוב עצמו.

 

אנו גאים להציע את הניסיון הרב שצברנו בתכנון המפורט של רכיבים אלו בפרויקטים אזוריים וארציים של חברת מקורות, או בפרויקטים שבוצעו ע"י תאגידי מים, רשויות מקומיות, ויזמים פרטיים.

הספקת מים