יבנה – נאות רבין

המזמין:

משרד הבינוי והשכון

תאור הפרויקט:

מערכת איסוף שפכים בשכונת "נאות-רבין" במסגרת בצוע תשתיות ל- 3,000 יחידות דיור.

  • איסוף גרביטציוני: 6,500 מטר של קוי צינורות בקוטר עד 560 מ"מ.
  • תחנת שאיבה: לספיקה של 900 מק"ש.
  • קו סניקה מהתחנה אל מתקן הטיפול: צינור בקוטר 500 מ"מ ובאורך 2 ק"מ.

תקופת הקמה:

2014-2015

ערך בצוע כולל:

5 מיליון דולר

אגת הנדסה תכננה את הפרויקט החל משלב הייזום והכנת תכנית האב ונספח תשתיות לתב"ע, וכלה בתכנון המפורט לבצוע במלואו.


img