בסיס נבטים

המזמין:

משרד הבטחון

תאור הפרויקט:

מערכת איסוף שפכים במחנה שהוקם בנגב במסגרת העברה של בסיס חיל האויר ממתחם נתב"ג.

  • איסוף גרביטציוני: 13,000 מטר של קוי צינורות בקוטר עד 400 מ"מ.
  • תחנת שאיבה: לספיקה של 250 מק"ש.
  • קו סניקה אל מתקן הטיפול בערוער: צינור בקוטר 355 מ"מ ובאורך 4.5 ק"מ.

תקופת הקמה:

2004-2006

ערך בצוע כולל:

5 מיליון דולר

אגת הנדסה תכננה את הפרויקט החל משלב הייזום והכנת תכנית האב וכלה בתכנון המפורט לבצוע במלואו.


img