אילת – שחמון, רובע 6

המזמין:

מבני תעשיה בע"מ

תאור הפרויקט:

מערכת איסוף שפכים במתחם שהוקם במסגרת תשתיות ל- 1,700 יחידות דיור.

  • 20 ק"מ של קוי צינורות בקוטר עד 315 מ"מ לאיסוף והולכה גרביטציונית של שפכי המתחם אל תחנת שאיבה של התאגיד העירוני.

תקופת הקמה:

2010-2017 [בשלבים]

ערך בצוע כולל:

5 מיליון דולר

אגת הנדסה תכננה את הפרויקט החל משלב הייזום והכנת תכנית האב ונספח תשתיות לתב"ע וכלה בתכנון המפורט לבצוע במלואו.


img