איסוף שפכים

לפני לא יותר מעשרות שנים בודדות, מערכות לאיסוף שפכים היו בשימוש בעיקר בערים, בעוד שבמרחב הכפרי הסתפקו בהזרמת השפכים הביתיים לבור ספיגה שנבנה בחצר הבית. תודות לתקנים חדשים, שנועדו בעיקר להגן על הסביבה מזיהום, בורות הספיגה נעלמו, וכיום השפכים נאספים באמצעות מערכות מרכזיות בכל הישובים בארץ.
איסוף השפכים מתבצע באמצעות קוי צינורות גרביטציוניים אל נקודת ריכוז וממנה, בהתאם לתנאים הטופוגרפיים, הזרימה ממשיכה בגרביטציה או באמצעות שאיבה. מערכות לאיסוף שפכים והולכתם כוללות עד שלושה מרכיבים עיקריים:

  • קוי צינורות לאיסוף גרביטציוני.
  • תחנות שאיבה [ככל הנדרש].
  • קו ראשי אל מתקן הטיפול [בגרביטציה או קו סניקה בלחץ].

 

לאגת הנדסה ניסיון רב בתכנון מערכות אלו, כחלק מצוות תכנון של שכונות חדשות וישובים חדשים או בנסיבות של חידוש מערכות קיימות.

איסוף שפכים