אגת מתכננים ויועצים 2021 בע"מ הוקמה בברכתה ועידודה של אגת הנדסה ייעוץ ותכנון 2000 בע"מ
על ידי שלושת עובדיה הבכירים; בועז תירוש, אלי שמש ומאיה סוסנר-סטריז'וב ומעסיקה בנוסף כ-15 עובדים.
החל מחודש מאי 2022 החברה פועלת במשרדיה של אגת הנדסה יעוץ ותכנון 2000 בע״מ ובשיתוף פעולה עימה.
עיקר פעילותה של החברה היא כקבלן משנה של אגת הנדסה יעוץ ותכנון 2000 בע״מ בפרויקטים המתוכננים
עבור חברת מקורות ואחרים ובנוסף, היא פועלת עבור לקוחות אחרים באופן עצמאי.